keturinė

keturinė
keturìnė sf. (2) 1. keturių giedama sutartinė: Pagiedokim ben vieną keturinę Ds. Keturines taip dainavo, kad net už trijų verstų girdėjosi Vdšk. Augdama jau negirdėjau keturinių giedant TDrIV87 (). Aš keturìnių nemoku Ds. Būdavo, kai kudakiam (kaip vištos kudakuojam) keturinès, tai net laukai supas Švnč. Keturiuosu susėdę dainuojam – tai keturìnės Švnč. Keturinės ir trijuos giedamos giesmės daugiausia susideda iš penkių garsų MTtVI173. 2. psn. dvidešimties kapeikų pinigas, ketvergė: Dvi keturines užmokėjo vištai Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • keturinė — keturi̇̀nė dkt. Kai̇̃ dvi̇̀ grùpės pakaitomi̇̀s gieda dvi̇̀ savarañkiškas melòdijas tuõ pačiù tekstù, tùrime keturi̇̀nę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • keturdešimtė — ketùrdešimtė sf. (1), keturdešim̃tė (2) 1. psn. LL18 40 skatikų moneta; plg. keturinė 2: Už pyragą užmokėjau ketùrdešimtę Pns. 2. bažn. „keturiasdešimt valandų“ atlaidai (šventė): Ai (ar) daug kunigų buvo keturdešimtėj? Str …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturinis — 1 keturìnis sm. (2) J, Ds 1. žr. keturinė 2: Keturinį paimdavo už malkos vežimą Švnč. Boba, radus keturinelį, nusidžiaugė Ml. 2. keturiomis nytimis austas audeklas: Keturinis man geriau tinka, kai aštuonnytis Vdk. Pri milo dar keletą mastų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturinis — 2 keturìnis, ė adj. (2) 1. keturnytis: Maišus reikia austi keturiniùs Skr. 2. keturių giedamas: Mergaitės senovėje, kratydamos mėšlą, giedodavo keturinès dainas Ck …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkinys — 1 rinkinỹs sm. (3b) 1. LL317, DŽ kas surinkta, kolekcija: Visi to rinkinio eilėraščiai parašyti karo meto motyvais V.Myk Put. Įdomu būtų gauti Jurbarko apylinkės vietų vardų rinkinį su kirčiais K.Būg. Jie net nesinaudoja mūsų dainų ir pasakų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tarėjas — ( is), a smob. (1) Š, DŽ, NdŽ, à (3) Š, Vkš, tarė̃jas, à Rtr, KŽ 1. istor. miesto savivaldos organo – tarybos narys: Tarėjai su burmistrais leido miestų vidaus įstatymus (nuostatus), prižiūrėjo miestiečių prof[esinę] veiklą, miesto ūkį, tvarkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virvė — vir̃vė sf. (2) DŽ, NdŽ, DrskŽ, virvė̃ (4) KBII91, Sch203, K, LsB349, BzBkIX88, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Krž, Skd, Vlkv; SD1137,176, SD286, Q511, R325,344, MŽ, MŽ435,461, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL240, PolŽ26,34, ŽŪŽ107, PolŽ122 1. iš linų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”